Tag Archives: Turkey

Life

“Just living is not enough,” said the butterfly, “one must have sunshine, freedom, and a little flower.” (Hans Christian Andersen)
Don’t you agree?

——

“Sadece yaşamak yetmez,” dedi kelebek, “günışığı, özgürlük ve küçük bir çiçek de gerek.” (Hans Christian Andersen)
Öyle degil mi?

(The photo was taken in Malatya, Turkey.  |  Bu fotoğraf Malatya’nin Kızılçukur Köyünde çekilmiştir.)

 

Advertisements

“If the Earth were a single state, Constantinople would be its capital.” Napoleon Bonaparte

Istanbul is one of the oldest, and for me greatest, cities in the world. Located on two continents at the same time, Istanbul is a very special place with an exciting history.

Around 660 B.C., the Greek king Byzas, whose oracle told him that he would build his city opposite “the Land of the Blinds”, is the one who gave Istanbul its first name: Byzantium. The “Land of the Blinds” refers to today’s Kadiköy because its residents did not see the great land lying in front of them, on the other side of the sea, which is the historic city center of today’s Istanbul. Over time, Byzantium became a booming hub for trading, advancement and a center of power.

Searching for a new capital of the Roman Empire, Constantine the Great found what he was looking for in Byzantium. In 330, the city was renamed to Constantinople after him.

Constantinople, continuously growing more powerful, served, for a very long time, as the capital city of the Roman/Byzantine Empire, and at times of the Latin Empire.

However, in 1453, the Ottoman Sultan Mehmed II or Mehmed the Conqueror, at only 21 years of age, conquered the city. He wanted to become the commander that the Prophet Mohammad had mentioned: “One day, Constantinople will be conquered. How wonderful and blessed are the commander of its conquest and his soldiers.” Sultan Mehmed II turned Constantinople into a Muslim city, however he allowed people from all religions to live in the city and to practice their own faith.

Istanbul stayed the center and stronghold of the Ottoman Empire for many centuries. However, after the Ottoman’s defeat in World War I, the Turks occupied Istanbul, and with Mustafa Kemal Atatürk as their leader the Republic of Turkey was founded in 1923.

Today, Istanbul is home to around 14 Million people and is a place full of history, culture and lifestyle.

By the way: It is unclear when the city was named “Istanbul”. It is believed that Istanbul comes from “ei stan polis” which is Greek and means “go to the city”.

Ayasofya Mosque (Hagia Sophia)
Ayasofya Mosque (Hagia Sophia)
Ayasofya Mosque (Hagia Sophia)
Ayasofya Mosque (Hagia Sophia)
View from the Galata Kulesi (Galata Tower)
View from the Galata Kulesi (Galata Tower)
Galata Kulesi (Galata Tower)
Galata Kulesi (Galata Tower)
Sultan Ahmet Camii (The Blue Mosque)
Sultan Ahmet Camii (The Blue Mosque)
Büyük Mecidiye Camii (Büyük Mecidiye Mosque)
Büyük Mecidiye Camii (Büyük Mecidiye Mosque)
Turkish coffee and desserts
Turkish coffee and desserts
İstiklal Caddesi (İstiklal Avenue)
İstiklal Caddesi (İstiklal Avenue)
Eminönü (Eminönü district)
Eminönü (Eminönü district)
Bostancı
Bostancı

________

“Eğer dünya tek bir ülke olsaydı başkenti İstanbul olurdu.” Napoleon Bonaparte

İstanbul dünyanın en eski ve en güzel şehirlerinden birisidir. Aynı anda iki kıtaya uzanan İstanbul, heyecan verici bir geçmişe sahip olmakla birlikte çok özel bir yerdir.

Rivayete göre, milattan önce 660 yılında, Yunan kral Byzas bir falcıdan, yeni şehrini Körler Ülkesi’nin karşısına inşa edeceğini öğrenir. Körler Ülkesi diye adlandırılan yer bugünün Kadıköy’üdür. Neden mi körler ülkesi olarak adlandırılıyor? O dönemin sakinleri denizin karşı tarafında olan o güzel bölgeyi, yani bugünün tarihi Istanbul’unu, göremezler! Kral Byzas, karşı kıyıda yeni bir şehir kurar ve adını Bizans (Byzantium) koyar. Bizans şehri zamanla değer kazanır ve önemli bir ticaret merkezine dönüşür.

Roma İmparatorluğu için yeni bir başkent arayan Büyük Konstantin, Bizans şehrinde aradığını bulur. Milattan sonra 330 yılında, Büyük Konstantin Bizans’ın ismini değiştirir ve Konstantinopolis koyar.

Sürekli büyüyen ve önemi artan Konstantinopolis yüzyıllar boyunca Roma / Bizans İmparatorluğu ve bir süre Latin İmparatorluğunun başkentliğini yapar.

1453 yılında, Osmanlı Sultanı Mehmet II. (Fatih Sultan Mehmet)’in henüz 21 yaşındayken, şehri fethetmesiyle tarihin akışı değişir. Böylece Hazreti Muhammed’in bahsettiği komutan o olur: “Kostantiniyye mutlaka feth edilecektir. Onu feth eden ne ulu bir komutan, onun askerleri ise ne güzel askerlerdir.”

Fatih Sultan Mehmet Konstantinopolis’i Müslüman bir şehre dönüştürür fakat Müslüman olmayanların da Konstantinopolis’te yaşamalarına ve kendi inançlarını uygulamalarına izin verir.

İstanbul yüzyıllar boyunca Osmanlı İmparatorluğu’nun merkezi olarak kalır. Ancak, I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı İmparatorluğu yenilir ve ardından İstanbul işgal edilir. 1923’te İstanbul’un kurtuluşu gerçekleşir, ve Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde Türkiye Cumhuriyeti kurulur.

İstanbul’da bugün yaklaşık 14 milyon insan yaşıyor. Bu güzel şehir, tarihin ve kültürün bir merkezi olmaya devam ediyor.

Bu arada İstanbul’un “İstanbul” ismini nereden aldığı belirsiz. Yunanca “ei stan polis”, yani “şehre gitmek” sözünden geldiği düşünülüyor.

(Sources/Kaynaklar:  http://www.theottomans.org, http://www.wikipedia.org, http://www.planet-wissen.de)